Het claimen van gokwinsten en verliezen op belastingen

By Guest

Kansspelbelasting is een belasting die deelnemers van kansspelen of organisatoren moeten betalen over het voordeel dat zij behalen met het kansspel.

09.02.2021 Zeven op de tien bedrijven verliezen omzet door corona. ‘Zowat 5 procent van de jobs staat op de helling, Daarom moeten we ons aanpassen en het normale leven zo goed 05.02.2021 BELASTINGEN. Het meest recent nieuws over de belastingen en wat er doorheen de tijd verandert. Wil je weten hoe je dit jaar zo efficiënt en voordelig mogelijk je … Dit besluit is een herdruk van het besluit van 8 juli 1998, nr. DB98/1509M. Als gevolg van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 is met ingang van 1 januari 2001 de fiscale begeleiding van fusies in de zin van artikel 14b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: juridische fusie) gewijzigd. 17.01.2021

Raadpleeg uw financieel adviseur en uw belastingadviseur voordat u besluit om uw IRA-saldo's in te trekken, vooral als het enige doel van het opnemen van de opname is om verliezen op uw belastingaangifte te claimen. Uw belastingprofessional kan bepalen of u in aanmerking komt om het verlies te claimen.

Vertalingen van het woord GOKWINSTEN van nederlands naar engels en voorbeelden van het gebruik van "GOKWINSTEN" in een zin met hun vertalingen: Al m'n gokwinsten zijn belastingvrij.. Belastingen vormen het grootste deel van de inkomsten van de overheid. Daarnaast ontvangt de staat inkomsten aan de verkoop van aardgas uit de Nederlandse bodem. Ook krijgt de overheid inkomsten uit de winst van bedrijven waarvan de overheid (voor een deel) eigenaar is, zoals KLM en KPN.De inkomsten van de rijksoverheid over het jaar 2002 worden begroot op 129,6 miljard …

Btw. U kunt aanspraak maken op een aftrek voor uw staats- en lokale inkomstenbelasting of uw lokale en lokale btw, maar niet voor beide. Als u een aanvulling bij u thuis hebt gebouwd, kunt u de kosten van verkoopbelastingen die u op bouwmaterialen hebt betaald, toevoegen aan de standaardaftrek voor verkoopbelasting, op voorwaarde dat het btw-tarief hetzelfde was als het …

De verschillende gewesten van ons land bepalen daarbij de belastinggrondslag, het tarief en de eventuele vrijstellingen. In Vlaanderen betaalt een organisator van een weddenschap bijvoorbeeld 15% kansspelbelasting op de opbrengst, de som van de inzetten verminderd met de uitgekeerde winsten. In Wallonië en Brussel bedraagt dat tarief 11%.

Een van de grootste obstakels voor een succesvol klimaatbeleid is het effect van CO2-belastingen op de laagste inkomens. Deze belastingen verhogen de elektriciteitsprijzen en raken de lage inkomens meer dan de hogere, zeker als de eersten in slecht geïsoleerde huizen wonen en zich geen investeringen in betere isolatie kunnen veroorloven.

van latente belastingen afgeleid hebben, wordt de historische evolutie van latente belastingen en de ermee gepaard gaande probleemgebieden onder de loep genomen. Vervolgens wordt ook nagegaan op basis van welk(e) boekhoudprincipe(s) men latente belastingen in de jaarrekening dient op te nemen.

Raadpleeg uw financieel adviseur en uw belastingadviseur voordat u besluit om uw IRA-saldo's in te trekken, vooral als het enige doel van het opnemen van de opname is om verliezen op uw belastingaangifte te claimen. Uw belastingprofessional kan bepalen of u in aanmerking komt om het verlies te claimen.

Raadpleeg uw financieel adviseur en uw belastingadviseur voordat u besluit om uw IRA-saldo's in te trekken, vooral als het enige doel van het opnemen van de opname is om verliezen op uw belastingaangifte te claimen. Uw belastingprofessional kan bepalen of u in aanmerking komt om het verlies te claimen. Oktober 2019 is een feestmaand voor de Belgische fiscalisten. Op 29 oktober is het precies honderd jaar geleden dat de inkomstenbelasting is ingevoerd met de 'Wet tot vestiging van cedulaire belastingen op de inkomsten en van eene bijkomende belasting op het globaal inkomen'. U bent op zoek naar gedetailleerde informatie over de fiscaliteit? Raadpleeg in dat geval het fiscaal memento. Zonder in te gaan op de bijzondere regelingen behandelt het memento op een complexe en gedetailleerde manier de volgende elementen: personenbelasting (PB) vennootschapsbelasting (Ven.B) rechtspersonenbelasting (RPB) btw registratierechten successierechten Belastingen op gokwinsten. Met de nieuwe wet die van kracht wordt in 2021, zal je indien je gokt bij een online casino met een vergunning uitgereikt door de Nederlandse kansspelautoriteit, zelf niet meer moeten instaan voor het afdragen van belastingen op je gokwinsten.