Gokverliezen waar te melden

By Mark Zuckerberg

Een bedrijf in uw woonomgeving kan stankoverlast veroorzaken. U kunt dit melden bij uw gemeente of provincie. Ook uw buren kunnen zorgen voor stankoverlast. In dat geval probeert u dat eerst samen op te lossen. Lukt dat niet? Dan kunt u uw klacht melden bij uw gemeente.

Als houder van runderen moet u binnen 3 werkdagen een melding doorgeven in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R). Bij dierziektes met gevaar voor de volksgezondheid moeten we snel actie ondernemen. Daarom zijn er regels voor de identificatie en registratie van dieren. Hoe en waar kan ik een nepmail of neptelefoontje melden? Het is belangrijk om een nepmail of een nepteletoontje te melden, omdat er zo een goed beeld ontstaat van de omvang van het probleem in Nederland. Ook help je andere internetgebruikers om veilig te blijven internetten, Waar kan ik terecht om hinder te melden? Gebruik onze wegwijzer om de juiste instantie te vinden voor uw soort hinder. Dringende melding van milieuhinder? Tijdens de kantooruren: Het centrale meldpunt voor milieuklachten van je gemeente - dit is meestal de milieudienst. 16/02/2021 Nieuws melden? Bij VRT NWS brengen we u zowel via radio, tv als online elke dag zo snel en helder mogelijk op de hoogte van al het nieuws. Bent u echter zelf getuige van een nieuwsfeit, of heeft u zelf nieuws te melden aan onze redactie? Vul dan onderstaand formulier in, uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Heeft u een vermoeden van fraude met subsidie- en financieringsregelingen of andere instrumenten (zoals GLB, Mest en vergunningen) die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) uitvoert? Of heeft u een vermoeden van een integriteitsschending? Dan kunt u deze melden met dit formulier. Probeer uw melding zo concreet mogelijk te maken.

Bij de gemeenten Purmerend en Beemster kwamen tot vandaag al 132 meldingen binnen van verboden groepsvorming. Ook bij Meld Misdaad Anoniem trokken mensen aan de bel. Waar kan ik mijn klacht over zorg melden. Hoe kan ik een klacht over zorg indienen? Waar kunt u terecht met een klacht over zorg? Dit overzicht van instanties kan bijdragen dat de klacht bij het juiste loket kenbaar wordt gemaakt. 14/04/2007

Heb je last van stank in de buurt? Check waar je dit kunt melden. Overlast van landbouw, afval, open haarden en uitlaatgassen.

Lokale politie. In de volgende gevallen, neemt u best contact op met de lokale politie ((opent in nieuw venster)):. de situatie is dringend; of u kent de eigenaar van de dieren niet; of de dieren zijn gevaarlijk (bijvoorbeeld bijtende honden).; Meldingen van lawaaihinder (bijv. blaffende honden) of geurhinder zijn voor de gemeente of de lokale politie.. Meldpunt van verwaarloosde of 14/08/2020 afpersing via mail. Afpersing via mail melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Ben jij slachtoffer geworden van afpersing via mail en gebruikt de crimineel jou naaktfoto’s of video als chantagemiddel? (zie sextortion) Laat je niet afpersen en geef niet toe aan de eisen. Krijgt u e-mails krijgt van criminelen met dreigementen om video’s te publiceren die zij zouden hebben … Ook overtredingen m.b.t. wonen, werk en inkomen, milieu, verkeer, drank- en horecawet, belastingwet, voedselveiligheid, gemeentewet, etc kunt u melden via Meld.nl. Bij een verkeersongeval kan sprake zijn van een verkeersmisdrijf of verkeersovertreding. De officier van justitie besluit op welke grond te vervolgen. 11/12/2020 Door uw verhaal te delen, kunnen mogelijk nieuwe slachtoffers worden voorkomen. Als de Fraudehelpdesk benaderd wordt door een journalist, mogen wij hierover dan contact met u opnemen? Wij vragen u altijd vooraf toestemming om uw gegevens met de journalist te mogen delen indien u bereid bent (eventueel anoniem) te vertellen wat u is overkomen.

Farmaceutische bedrijven, fabrikanten van medische hulpmiddelen, zorgaanbieders, zorgprofessionals en/ of zorgverleners vinden op deze pagina formulieren om te melden, te registreren en om aanvragen te doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Apr 21, 2016 · Ziek melden is een vreemd proces: aan de ene kant wil je werkgever zoveel mogelijk informatie om een inschatting te kunnen maken van de situatie. Ziet u op straat of in een park iets waarvan u wilt dat het gemaakt of opgeruimd wordt, dan kunt u dat bij de gemeente melden. U kunt ook een gevaarlijke verkeerssituatie of overlast van personen, horeca en overtredingen van de coronaregels aan ons doorgeven.

Heeft u een vermoeden van fraude met subsidie- en financieringsregelingen of andere instrumenten (zoals GLB, Mest en vergunningen) die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) uitvoert? Of heeft u een vermoeden van een integriteitsschending? Dan kunt u deze melden met dit formulier. Probeer uw melding zo concreet mogelijk te maken. U kunt ook anoniem een mogelijke fraude melden. Laat

Het kan zijn dat u iets wilt melden over een ernstig misdrijf zonder dat uw naam bekend wordt, bijvoorbeeld omdat u de dader kent. Meld Misdaad Anoniem. U kunt iets melden zonder uw naam of adres op te geven bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000 (gratis). U kunt daar ook iets online melden en toch anoniem blijven. Via Meld Misdaad Anoniem Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat er op de grond waar een huis staat, vroeger een fabriek heeft gestaan of wanneer er een rare geur op een terrein hangt. Dan kan er het best een bodemonderzoek plaatsvinden. Wie dit onderzoek moet betalen, is per geval verschillend. Vaak is het mogelijk om de omgevingsdienst te vragen om bodemonderzoek. Er staat ook dat u kunt betalen door op een link in de sms te klikken. Verder wordt gedreigd met inbeslagname als u niet betaalt. Klik niet op de link en verwijder de sms. 28 augustus 2019 - Valse sms over betaling van een schuld. In deze valse sms staat dat u een schuld hebt en het bedrag kunt betalen door op een link in de sms te drukken. Hoe en waar kan ik een nepmail of neptelefoontje melden? Het is belangrijk om een nepmail of een nepteletoontje te melden, omdat er zo een goed beeld ontstaat van de omvang van het probleem in Nederland. Waarom fraude melden? Als slachtoffer is het niet altijd eenvoudig uw weg te vinden naar alle instanties die er in Nederland zijn. De medewerkers van de Fraudehelpdesk weten dit wél en kunnen u precies vertellen bij welke organisatie u het best kunt aankloppen. Je hoeft niets te vertellen over je ziekte. Je werkgever mag jou geen vragen stellen over je medische situatie. Hij mag dus niet vragen waar je last van hebt, of vragen naar de behandeling van je ziekte. Ook de bedrijfsarts en arboarts mogen geen medische informatie aan je werkgever geven. Tenzij je daar zelf toestemming voor gegeven hebt. See full list on infomil.nl